Asumiseltside algatus
elanikukeskseks linnaeluks

Veebruaris esitles Linnalabor koos külaliikumisega Kodukant üle-eestilise kogukonnauuringu tulemusi. Uuringus läheneti kogukondadele kui geograafiliselt piiritletud kohalikule aktiivsusele. Muude teemade kõrval käsitleb uuring ka kogukondade koostööd kohalike omavalitsustega, mis uuringu tulemustel põhineb eelkõige rahalise toetuse saamisel. Selgus, et sisuline koostöö on vähelevinud (nt arengukavade aruteludes osalemine) ning vaid 11%-le kogukondadest on delegeeritud kohalike teenuste osutamine. Samuti ei ole omavalitsus väga aktiivne kohalike kogukondade tunnustamisel.

Suure rõõmuga tervitame MTÜ Lasnaidee ja MTÜ Veerenni Seltsi sündi!

Lasnaidee sai alguse Linnalabori samanimelisest projektist, mis utsitas lasnamäelasi oma elukeskkonda parandama. 2014. aastal kuus kuud kestnud projekti jooksul tekkis lasnamäelastest ja neile kaasaelajatest aktiivne võrgustik, mis otsustas tegevuse jätkamiseks luua eraldi MTÜ. Lasnaideed tunnustati 2014. aasta vabaühendusena (loe uudist).

Soome teadusajakirja Finnish Journal of Urban Studies kultuurilise planeerimise erinumbris ilmus Teele Pehki ja Jaanika Aida kirjutatud artikkel Tallinna asumiseltsidest kui kohalikult elamise ekspertidest. Artikkel võtab hästi kokku piirkonnaühenduste kompetentsid, ponnistused linnavalitsusega ning sisaldab mõtteid seltside edasise tegevuse kohta. Loe ingliskeelset artiklit. 

Meie usume, et Tallinna aktiivsetes naabruskondades, nende omavahelises tihedas läbikäimises ja koostöös on midagi erilist, isegi uuenduslikku teiste linnadega võrreldes. Sellepärast esitasimegi asumiaktiivse Tallinna ühe ideena Guardiani ja UN Habitati korraldatud üleilmsele World Cities Day konkursile.

Kui veel 2013. aasta alguses leidus vaid paar uuringut asumiseltside kohta, siis 2014. ja 2015. aastal tundub, et enamus ülikoolilõpetajaid uurib just asumiseltse. Ei teagi, kas see on tänu Linnaidee algatusele või üldisele teadlikkuse tõusule asumiaktiivsusest. 

Koondame siia värskemad bakalaureuse- ja magistritööd, mis analüüsivad asumiseltse mingist vaatenurgast. Täiendame nimekirja jooksvalt. Kirjatükkide autorid on andnud loa tööd siin avaldada.

Hääd lugemist!

 

Töö "Koostöö hea tava" ametlikustamisega pole veel lõppenud. 2014. a aprillist saadik ringles koostööleppe tekst linnavolikogu fraktsioonide seas, kust saime opositsioonierakondadelt (IRL, SDE, Reform) tekstile heakskiidu koos mõningate täiendustega, kuid Keskerakonnalt seisukohta ei tulnud. Linnavolikogu esimees ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Toomas Vitsut saatis 13.

Nõmme seltside koostöökoja algatusel arutas Nõmme linnaosavalitsuse halduskogu Linnaidee algatuse raames valminud "Koostöö head tava" ning võttis selle ühe lisaklausliga vastu. Nimelt täpsustasid Nõmme halduskogu liikmed, et oluliste küsimuste puhul koostab Nõmme Linnaosavalitsus kaasamiskava koos Nõmme seltside koostöökojaga. 

Nõmme halduskogu 5. märtsi 2014 koosoleku protokolli loe Loov Nõmme kodulehelt.

24.03.2014 - 14:00 kuni 15:30

Linnaidee tuumikmeeskond (Teele Pehk, Madle Lippus ja Peeter Vihma) koos Hille Hinsbergiga Praxi

12.03.2014 - 18:00 kuni 20:00

Sel kolmapäeval, 12.

19. veebruaril 2014 allkirjastas 49 organisatsiooni esindajat Tallinna-keskse „Koostöö hea tava“. Üritusel arutati ka koostööleppe edasise käekäigu ja praktikas levimise üle ning otsustati esitleda koostöölepet volikogu esimehele.

PRESSITEADE 19.02.2014

Täna kuulutavad Tallinna kodanikuühendused välja konkursi kõige koostööaltima linnaasutuse leidmiseks

19.02.2014 - 16:00 kuni 17:30

Tallinna asumiseltsid koos teiste vabaühendustega on valmis saanud "Koostöö hea tava", mis sõnas

Teatame suure rõõmuga, et Tallinnas tegutsevate vabaühenduste ja Tallinna linnaasutuste vaheline "Koostöö hea tava" on valmis saanud.

Kui tugev on Eesti linna- ja külakogukondade hääl? Milleks ja kellele kogukondlikke ühendusi üldse tarvis on? Kas kogukondi saaks usaldada mõnda kohalikku teenust pakkuma? Linna- ja külakogukondadest, sellest mis on ja mis võiks olla rääkisid 12.01.2014 saates Teele Pehk Linnalaborist ja Eha Paas külaliikumise katusorganisatsioonist Kodukant. Juttu juhtis saatejuht Ülle Madise.

Linnaidee vedajad koos kaasamõtlejatega panid oma mõtted ruumist, demokraatiast ja vastutusest kodaniku vaatenurgast kirja Linnalabori üllitatavasse veebiajakirja U.

Ajakirjanumbri külalistoimetajad Andra Aaloe ja Teele Pehk kirjutavad toimetajaveerus järgmist:

08.01.2014 - 10:00 kuni 11:30

Asumiseltsid kutsuvad linnapea ja teised linnajuhid hommikusöögile, et arutada edasise koostöö ü

Oktoobris kogusime märkusi ja täiendusi piirkondlikelt seltsidelt ja teistelt vabaühendustelt, samuti saime hulganisti kommentaare linnavalitsuse eri ametitest. Lisaks on  hea tava mustandit kommenteerinud Praxise analüütik Hille Hinsberg. Vabaühendustega 10.10.2013 toimunud hea tava arutelul  otsustasime teksti lõppu kirja pannud mitteammendava loetelu neist valdkondadest, mida hea tava puudutab - et oleks selgem, millistest otsustest vabaühendused on huvitatud. 

Ootame nüüd pealinna vabaühenduste ja linnaasutuste vahelisele koostöö heale tavale linnavalitsuselt kooskõlastust. 

Lehed